ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-079-7999
EC-Header3_1140x90.jpg
ตะกร้าของฉัน
0

เทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อมในการทำวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี การวิจัยระดับเซลล์ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

การลงทุนในด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ให้ผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพและกลไกการทำงานของแบรนด์ซุปไก่สกัด การมีเครื่องมือและพร้อมในการทำวิจัยเป็นความก้าวหน้าสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

ความมุ่งมั่นในการวิจัย

เป็นเวลากว่า 20 ปี มาแล้วที่แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้ความสำคัญ กับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ อย่างจริงจัง ทำให้แบรนด์เป็นซุปไก่สกัด เพียงเจ้าเดียว ที่มีการศึกษายืนยันถึงประโยชน์และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 40 ฉบับ ซึ่ง เป็นการทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกทั้งในอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซียและสิงค์โปร์

ฝาระบบนิรภัยล็อก 3 ชั้น ลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์

ฝาแบรนด์การ์ด เป็นฝาที่มีระบบนิรภัยล็อก 3 ชั้น ลิขสิทธิ์นวัตกรรมการผลิตเฉพาะของแบรนด์ เพื่อให้ได้ฝาที่สามารถล็อกคุณค่าจากธรรมชาติเอาไว้ได้

เห็นความแตกต่าง

ด้วยฝาแบรนด์การ์ดเมื่อถูกเปิดวงแหวนพลาสติกจะหลุดแยกออกจากตัวฝา ซึ่งสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ายังไม่ถูกเปิด

ได้ยินความแตกต่าง

ในขณะที่เปิดฝา แผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น และจะได้ยินเสียงแคร๊ก ซึ่งหมายความว่า สินค้ามีอากาศผ่านเข้าไปแล้ว ทุกครั้งที่เปิดฝาถ้าได้ยินเสียงนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นขวดที่สมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการเปิด

รู้สึกถึงความแตกต่าง

รู้สึกได้เมื่อแผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝา เมื่อเปิดฝาแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 
 

เพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด กรุณาใช้ Internet Explorer 11 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า หรือเบราเซอร์อื่น ๆ